tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

11 godina s Vama!


NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

UHA 2015
Foto: UHA
Udruženje hrvatskih arhitekata objavilo je nominacije za najbolja ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2015. godini. Pristiglo je ukupno 85 autorskih radova, od kojih su najbrojnije realizacije interijera (21), obiteljskih kuća i javnih zgrada (po 12) te iznenađujuće velik broj prijavljenih radova u kategoriji za publicistički, kritički, znanstveno‐istraživački i teorijski rad na području arhitekture (13).
Sve prijavljene radove ostvarene u 2015. godini valorizirao je Stručni savjet UHA-e u sastavu: Dražen Pejković, dipl. ing. arh., voditelj Stručnog savjeta UHA-e; Bojan Bilić, dipl. ing. arh.; Alan Kostrenčić, dipl. ing. arh.; Sabina Sabljić, dipl. ing. arh.; Dean Stubnja, dipl. ing. arh.; Ana Šverko, dipl. ing. arh.

Nagradu „Viktor Kovačić“ za životno djelo dobiva professor emerita dr. sc. Hildegard Auf-Franić, dipl. ing. arh.

Hildegard_Auf_Franic NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

Uz nagradu za životno djelo dodijelit će se još četiri nagrade za koje konkuriraju sljedeći nominirani radovi:

Za nagradu „VIKTOR KOVAČIĆ“ za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva za 2015. godinu nominirani su:

1. MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE, Radionica arhitekture + Vanja Ilić
(Projektni tim: Vanja Ilić, Iva Pejić, Goran Rako, Josip Sabolić, Mario Škarijot)
Lokacija: Vukovar

Muzej koji se, prema riječima autora, „gotovo sam nacrtao“, projektiran slijedom topografije lokacije, svojim je arhitektonskim vrijednostima karakter krajolika brižno očuvao, a istovremeno i neizmjerno obogatio posve novom prostorno-funkcionalnom vrijednošću. Impresivno interpretirana priča o vučedolskoj kulturi razvija se tako linearno između grada i samog arheološkog lokaliteta arhitekturom koja integrira i afirmira daleku povijest i suvremenost te prirodni i izgrađeni krajolik.

0_Vucedol NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Miljenko Bernfest


2. POGON MRIJESTILIŠTA U NINU, Iva Letilović, Igor Pedišić
Lokacija: Nin

Tik uz povijesne zidine srednjovjekovnog grada Nina, a na rubu gotovo nestvarnog artificijelnog pejzaža ninskih solana, smješteni su pogoni za uzgoj ribe čije su dematerijalizirane duge fasadne površine primarno oblikovane cijevima koje interpretiraju pojavnost šiblja, koje trepere na vjetru i pružaju bogatstvo sjena. Industrijski objekt ne predstavlja tako „uljeza“ već se posve prirodno uklapa u tihi zatečeni ambijent, zadržavajući pritom neupitan industrijski karakter. Hiperdimenzionirane siluete lokalnih ptica postavljene u neposrednom okruženju hale izazivaju i relativiziraju mjerilo, pa se građevina percipira mnogo manjom nego što jest.

0_cromaris NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

1_cromaris NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Jasenko Rasol


3. TRŽNICA I RIBARNICA VODICE, Dinko Peračić
Lokacija: Vodice

Utjecaj arhitektonske realizacije na kvalitetu prostora ne mjeri se fizičkom veličinom projekta. Relativno mala tržnica s ribarnicom ispunila je potrebe lokalne zajednice u ograničavajućim okolnostima i s ograničenim sredstvima, a ujedno i iskazala neporecivu arhitektonsku poetiku. Vodička tržnica s ribarnicom obećavajuće je ostvarenje koje svjedoči o tome da se način korištenja prostora zaista može poboljšati jediničnom arhitektonskom intervencijom.

1_Trznica-i-ribarnica-Vodice NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

0_Trznica-i-ribarnica-Vodice NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Damir Žižić


Za nagradu „DRAGO GALIĆ“ za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture za 2015. godinu nominirani su:

1. KUĆA U ULICI ZELENJAK, Tomislav Ćurković, Zoran Zidarić
Lokacija: Zagreb

Težnja za postizanjem intime u gusto izgrađenom stambenom tkivu vješto je ostvarena rastvaranjem uglova, loveći tako jedine moguće „prazne“ kadrove, svjetlo i zrak, dok je izravna veza unutrašnjeg i vanjskog prostora ostvarena sa zaštićene, dvorišne strane. Kuća razvija temu opne (ljuske) – fasade u svijetloj boji i jezgre tamnih fasada, formirajući međuprostore koji dobivaju funkciju terasa i loggia.

1_zelenjak NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

0_zelenjak NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Bosnić + Dorotić


2. KUĆA ZA ODMOR NA SILBI, Iva Letilović, Igor Pedišić
Lokacija: otok Silba

Dotrajala kuća za odmor pred nekoliko je godina dobila u dvorištu pet betonskih kontejnera – kućica u kojima je smještena nužna stambena infrastruktura, dok je sama kuća ostala posvećena spavanju i boravku. U međuvremenu dotrajala do neupotrebljivosti, zamijenjena je novom, koja slijedi obrise volumena svoje zatečene prethodnice, ali je pritom posve prilagođena potrebama njezinih današnjih korisnika. Intervencija tako predstavlja model za cikličko obnavljanje arhitektonskog sklopa koje počiva na ravnoteži trajnog i privremenog, starog i novog, a mijenja se kontroliranom kreativnom varijacijom.

0_silba NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

2_silba NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Miljenko Bernfest


3. STAMBENI OBJEKT CROATEL, Danijel Marasović, Filip Pochobradsky
Lokacija: Zagreb

Tri dvoetažne stambene jedinice povezane zajedničkim podrumom smještene u zelenilu na kosom terenu, čija je prostorna dispozicija bitno definirana željom za očuvanjem postojećeg bora na parceli, iskazuju kvalitete stanovanja koje omogućuje veći stupanj zajedništva i iskoristivosti prostora od onog koje nudi uobičajeno individualno stanovanje, bez da je pritom izgubljena intimnost života u obiteljskoj kući. Unutrašnji i vanjski prostor u nivou prizemlja razdvojeni su staklenom opnom, pa mogu po potrebi biti nježno razdvojeni ili posve integrirani.

3_Stambeni-objekt-Croatel NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Robert Leš


4. STAMBENO NASELJE PO PROGRAMU POS, DUBROVNIK – MOKOŠICA, Krunoslav Ivanišin, Lulzim Kabashi, Iva Ivas
Lokacija: Dubrovnik

U dubrovačkom području Mokošica, mahom obilježenom niskom razinom kvalitete stanovanja i javnog prostora formirano je stambeno naselje od osam međusobno povezanih stambenih blokova koji uspostavljaju i afirmiraju prostorni red jednako kao i mogućnost zajedništva u prirodno lijepom, no arhitektonsko-urbanistički potcijenjenom i devastiranom krajoliku. Stambeno naselje sazdano od čistih i jednostavnih kubičnih volumena na vapnenačkom postolju, smješteno na strmoj padini, projektirano je s puno pažnje posvećene njihovu položaju u krajoliku, prepoznavanju vizura i općenito uspostavi odnosa s datostima izvornog pejzaža, jednako kao i uspostavi javnog prostora naselja i otvorenim mogućnostima njegova korištenja.

5_mokosica NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

3_mokosica NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: José Hevia


5. STONE HOUSE, Davor Mateković
Lokacija: Lukovo Šugarje

Unutar generalno stihijske i neuravnotežene matrice uobičajene vikend izgradnje, kompaktni kameni poliedar „Stone house“ svojim volumenom i materijalom iskazuje pripadnost onom iskonskom, autentičnom mjestu. Maksimalno iskorištenje parcele ovdje ne znači dominaciju veličinom, a zatvorenost volumena čita se pak kao zaštićenost kuće uz more izložene ekstremnim naletima bure, karakterističnima za ovu lokaciju (okolica Karlobaga). Ekspresija čistih ploha, čistoća spojeva i nužnih detalja ukazuju da se krajnje pročišćenim, obazrivim, razložnim i promišljenim projektiranjem, koje se oslanja na bazične kvalitete prostora i temeljna arhitektonska načela, može apsolutno upečatljivo i pozitivno djelovati u postojećem kaotično izgrađenom krajoliku.

7_stone-house_miljenko-bernfest NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Miljenko Bernfest
3_stone-house_fabijanic NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Damir Fabijanić

Za nagradu „BERNARDO BERNARDI“ za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja za 2015. godinu nominirani su:

1. HOTEL ADRIATIC, Studio Franjić Šekoranja + Studio 3LHD
Lokacija: Rovinj

Rovinjski hotel iz 1913. godine preuređenjem interijera nije izgubio osnovne odlike autentičnog povijesnog izgleda kakav je u eksterijeru zadržan u cijelosti. Vizualno bogat, naglašen i prezentan kao što je i samo iskustvo hotelskog boravka u novom gradu, interijer hotela je funkcionalno posve osuvremenjen i oblikovan kroz interpretaciju njegovih povijesnih slojeva putem sinteze svakodnevnih objekata i suvremenih umjetničkih intervencija. Vještom tlocrtnom dispozicijom sačuvano je izvorno stubište koje se proteže od prvog do četvrtog kata. Umjetničke instalacije i artefakati koji su nekad postavljeni, a nekad samo „odloženi“ u prostoru dodatno ukazuju na to da se novi duh uselio u stariji, povijesni prostor.

3LHD_233_Hotel_Adriatic_photo_by_Domagoj_Blazevic_19 NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

3LHD_233_Hotel_Adriatic_photo_by_Domagoj_Blazevic_14 NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Domagoj Blažević


2. RESTORAN I KUHINJA PINE BEACH RESORT, Dražen Juračić, Jelena Skorup
Lokacija: Pakoštane

Oblikovanje restorana za 1500 gostiju na čistini okruženoj alepskim borom vođeno je početnom idejom da prirodno tlo ostane netaknuto i svi borovi sačuvani. Ova megastruktura u prirodi nije simulakrum mediteranskih trijemova i sjenica, već same borove šume. Inžinjerskom logikom i suvremenom tehnologijom stvorena je konstrukcija koja podsjeća na stabla, reagira na vjetar, preuzima boje okolnog krajolika. Neponovljiva izvedba, posve prilagođena specifičnom mjestu, istovremeno predstavlja uzoran princip djelovanja u čestim zadacima kakve zahtijeva turistička orijentacija na hrvatskoj obali.

0_Pine-Beach-Resort_cmyk NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.

Foto: Tamas Bujnovskzy

3. SLOMLJENI PEJZAŽ – SPOMEN-OBILJEŽJE GORDANU LEDERERU, NFO d.o.o. (Kata Marunica i Nenad Ravnić) + prof. Petar Barišić, akad. Kipar
Lokacija: Čukur brdo, Hrvatska Kostajnica

Na lokaciji na kojoj je snimatelj Gordan Lederer posljednji put snimao, maksimalno reduciranim kiparskim i arhitektonskim jezikom interpretiran je njegov posljednji pogled. Narativnost je ovdje snažna i potrebna, a postignuta je sa svega dva osnovna elementa u dramatičnom pejzažu: pristupnom stazom, pomno postavljenom spram okruženja, koju čine betonske ploče „okovane“ u čelične okvire filma s godinama Ledererova života utisnutima u negativu, i razbijenom lećom, čija je staklena opna probijena hicem koji nas suočava s ratnom zbiljom koja se tu dogodila. Iz doline, spomenik se dematerijalizira i postaje samo bljesak.

FOTO-KATALOG-BosnicDorotic NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.
Foto: Bosnić + Dorotić


Za nagradu „NEVEN ŠEGVIĆ“ za publicistički, kritički, znanstveno‐istraživački i teorijski rad na području arhitekture za 2015. godinu nominirani su:

1. DOBROVIĆ IN DUBROVNIK – ADVENTURE IN MODERN ARCHITECTURE, Krunoslav Ivanišin, Wolfgang Thaler, Ljiljana Blagojević

Monografija posvećena jednom od najznačajnijih predstavnika rane, međuratne moderne arhitekture na ovim prostorima – Nikoli Dobroviću – ovim ga izdanjem predstavlja međunarodnoj publici, što je uzor i poticaj za daljnje promoviranje djelovanja arhitekata međunarodnog značaja čiji opusi zasad ostaju poznati uglavnom tek u nacionalnim okvirima. Knjiga sadrži značajnu količinu izvornog materijala i izvanredne fotografije te znalačke tekstove autora knjige, ali i tekst samog Dobrovića o Dubrovniku koji zaokružuje ovaj vrijedan izdavački pothvat.

Dobrovic-u-Dubrovniku NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.


2. HRVATSKA MODERNA ARHITEKTURA IZMEĐU DVA RATA – NOVA TRADICIJA, Tomislav Premerl

Jedna od ključnih knjiga posvećenih hrvatskoj modernoj arhitekturi međuratnog razdoblja, u svom je trećem, bitno proširenom izdanju (25 godina nakon njezina ranijeg izdanja), nadopunjenom kako tekstualnim tako i bogatim slikovnim materijalom potvrdila svoj dosadašnji status. Količina nove građe, uključujući i razvijeniju strukturu knjige, kao i osobito važno novo završno poglavlje „Memorija moderne: Arhitektura kao nezavršeni i trajni povijesni proces“ čine ovo izdanje novim i iznimno značajnim doprinosom temi povijesti i teorije nacionalne arhitekture.

Hrvatska-moderna-arhitektura-izmedu-dva-rata NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.


3. O BUSENU TRAVE POD STOPALOM (arhitektonski eseji), Tomislav Pavelić

Zbirka nazvana po jednom od deset odabranih eseja posvećenih prostoru predstavlja suptilno poetsko i intimno, a ujedno precizno i duboko promišljanje nekih od ključnih tema arhitektonske discipline. Već iz njihovih samih naslova, baš kao i provedenih rasprava, evidentno je vezivanje uz svojevrsni prosvjetiteljski moment, zadaću podučavanja i ambiciju poticanja na promišljanje svih onih kompleksnih slojeva koje obuhvaća ova ključna društvena i prostorna disciplina. Moralna dimenzija koju autor snažno osjeća i provodi u sferi arhitekture ovdje se evidentno prelila i u sam čin pisanja, koje postaje podjednako obojano analognim angažiranim naporima i intencijama.

realizacije-2015_tp_o-busenu-trave NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.


4. PROSTORI SU-DJELOVANJA: 20 GODINA PLANIRANJA ZADARSKE ŽUPANIJE (knjiga i izložba), Maroje Mrduljaš, Antun Sevšek, Damir Gamulin

Projekt započet izložbom postavljenom prvi put 2013., zaključen je izdavanjem knjige 2015. godine. Autori su putem izložbe u pravilu posve nepristupačnu, strukovno i zakonodavno kodiranu materiju, uspjeli učiniti istinski dostupnom i vidljivom. Njihova suradnja iznjedrila je potom knjigu u kojoj preuzimaju uloge glavnih urednika i dizajnera, koja pak u drugom mediju no jednako sugestivno, komunicira kao i sama izložba. Tako su u konačnici ukazali na mogućnosti novih načina prezentacije i interpretacije prostora kojeg baštinimo i učinili pristupačnom bazu znanja o prostoru Zadarske županije, razotkrivajući tako kvalitete, probleme i potencijale toga prostora, što je pak osnovno polazište za njegovo razumijevanje, očuvanje i razvijanje.

3_prostori-sudjelovanja NAJBOLJA ARHITEKTONSKA OSTVARENJA U 2015.


Izvor: UHA