tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 Sve što trebate znati prije izgradnje obiteljske kuće

11 godina s Vama!

Sve što trebate znati prije izgradnje obiteljske kuće

Foto: Stairwell&Loft
Gradnja obiteljske kuće vrlo je složen proces kod kojega je iznimno važno misliti na sve projektne faze, predvidjeti mnogobrojne situacije i misliti unaprijed kako bi rezultat bio zadovoljavajući. Jer, ipak se radi o jednom od vaših životnih projekata o kojem će mnogo toga ovisiti dugoročno.
Ukoliko nemate iskustva u gradnji, zasigurno se pitate od kuda početi i kroz koje ćete sve faze kao investitor proći u procesu. Informacije o svemu što slijedi pronađite u ovom tekstu koji vam može poslužiti kao vjerni podsjetnik i vodič u toku procesa gradnje. 

FAZE U GRADNJI

  • Projektni zadatak
  • Odabir arhitekta
  • Idejno rješenje
  • Posebni uvjeti
  • Glavni projekt
  • Građevinska dozvola
  • Građenje i stručni nadzor
  • Tehnički pregled i uporabna dozvola


Izgradnja obiteljske kuće i projektni zadatak

Nakon što uredite imovinsko-pravnu situaciju zemljišta na kojemu želite graditi, prvi vaš zadatak je definirati budžet kojim raspolažete i sukladno njemu izraditi projektni zadatak koji će biti vaša priprema za prvi razgovor s arhitektom.

Projektni zadatak je obično lista želja i potreba investitora kao budućeg stanara kuće, a koja se sastoji od vrste, namjene i površine pojedinih prostorija.

Efikasnost svakog arhitekta ovisi o kvalitetnom projektnom zadatku pa je iznimno važno pružiti arhitektu sve potrebne informacije kako bi stekao što bolji uvid u vaše želje te naposljetku navedene želje i potrebe pretočio u stvarnost.

Prostorni plan

Oblik i veličina kuće ne ovisi samo o željama investitora odnosno vas kao budućih vlasnika, već i o prostornom planu kojeg propisuju sve općine i gradovi, a kojima su zadani lokacijski uvjeti u skladu s kojima kuća mora biti izgrađena.

Svakom prostoru u RH takvim planom definirana je određena namjena što znači da iako posjedujemo neko zemljište, ne znači da na njemu možemo i graditi. Prostornim planom zadani su uvjeti izgradnje kako za šira područja općina i gradova tako i za pojedine parcele. Graditi možete ukoliko vaše građevinsko zemljište po namjeni, površini i komunalnoj opremljenosti odgovara prostornom planu.

Stairwell&Loft - Faze u gradnji

Idejno rješenje i glavni projekt

Temeljem podataka iz prostornog plana (maksimalna izgrađenost parcele, maksimalna visina objekta, minimalna udaljenost od susjedne parcele, najveći dopušteni broj stambenih jedinica i sl.) kao i projektnog zadatka, arhitekt će izraditi jedno ili više idejnih rješenja. Ukoliko je idejno rješenje za vas zadovoljavajuće po pitanju funkcionalnosti kao i vanjskog izgleda odnosno estetike građevine, arhitekt kreće u sljedeću fazu projektiranja.

Idejnim rješenjem s opisom zahvata prikupljaju se posebni uvjeti javnopravnih tijela kako bi se pribavili uvjeti priključenja budućeg objekta. Odmah po pribavljanju posebnih uvjeta, arhitekt pristupa izradi glavnog projekta u kojem osim arhitekta sudjeluju i inženjeri drugih struka na izradi ostalih potrebnih projekata.

Potvrda glavnog projekta i građevinska dozvola

Po izradi glavnog projekta sa svim pripadajućim mapama, od javnopravnih se tijela ishođuju potvrde glavnog projekta nakon čega se može konačno zatražiti građevinska dozvola. Nakon što ista postane pravomoćna gradnja vaše obiteljske kuće može započeti.

Izgradnja i stručni nadzor

U zadnjoj fazi, odnosno izgradnji kuće, jako je bitno da odaberete kvalitetnog i pouzdanog izvođača radova kao i nadzornog inženjera koji će štiti vaše interese i paziti da se gradnja izvodi prema projektu poštujući zakone, propise i pravila struke.

Tehnički pregled i uporabna dozvola

Konačno, kada je kuća izgrađena, preostaje tehnički pregled odnosno ishođenje uporabne dozvole.

Ukoliko trebate savjet ili pomoć arhitekta oko izgradnje vaše kuće, kontakt pronađite na Stairwell&Loft.
Publisher:
gradimozadar.hr