tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE OBNOVE POSTOJEĆIH OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

11 godina s Vama!

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE OBNOVE POSTOJEĆIH OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

Energetska obnova obiteljskih kuća
Foto: Ukras
Zadarska županija objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća za 2016. godinu.
Javnim pozivom za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća obuhvaćeni su gradovi: Zadar, Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac i Pag, te 28 općina na području Zadarske županije

Postojeća obiteljska kuća u smislu Javnog poziva je: izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena, građevinske bruto površine do 600 m2, s najmanje 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju.

Mjere prihvatljive za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva su:

  1. Mjera za povećanje energetske učinkovitosti:
  • povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice,
  • zamjena stolarije vanjske ovojnice.
  1. Mjera za korištenje obnovljivih izvora energije:
  • nabava i ugradnja dizalice topline,
  • nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu,
  • nabava i ugradnja solarnog toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje,
  • nabava i ugradnja novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije.

Na ovaj Javni poziv fizička osoba može prijaviti svaku mjeru pojedinačno ili obje mjere zajedno, pri čemu ponude izvođača dostavlja za svaku mjeru posebno.

Fizička osoba sukladno Javnom pozivu može ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije za mjeru za povećanje energetske učinkovitosti u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 30.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu, odnosno za mjeru korištenje obnovljivih izvora energije u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja ali ne više od 15.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Ukoliko fizička osoba provede obje mjere temeljem ovog Javnog poziva, ostvaruje pravo bespovratnih sredstava za obje mjere pojedinačno, odnosno ne više od 45.000,00 kn (s PDV-om) po kućanstvu. U ukupan prihvatljivi trošak ulaganja za mjeru povećanje energetske učinkovitosti ulazi i izrada energetskog certifikata.

Iznos raspoloživih sredstava Zadarske županije po ovom Javnom pozivu osiguran je u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu, a iznosi 1.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom pozivu su troškovi koji se odnose na nabavu i ugradnju materijala i opreme za provođenje mjera nastali nakon objave Javnog poziva odnosno od 8.lipnja 2016. godine, što se dokazuje datumom izdavanja računa.
Prijavni obrazac i Izjava o prihvaćanju uvjeta Javnog poziva mogu se preuzeti na Internet stranici Zadarske županije, www.zadarska-zupanija.hr ili osobno u prostorijama Zadarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Liburnska obala 6/3. 

Prijave će se obrađivati do isteka sredstava osiguranih za provedbu ovog Javnog poziva. Rok za dostavu počinje objavom poziva a završava objavom Obavijesti o iskorištenosti raspoloživih bespovratnih sredstava ovog Javnog poziva. Pregled pristiglih prijava provest će Upravni odjel za gospodarstvo. Prednost će se dati prijavama s ranijim datumom zaprimanja. Odluka o odabiru korisnika biti će objavljena na Internet stranici Zadarske županije.

Izvor/Zadarska županija
Publisher:
gradimozadar.hr