tr?id=1052675661447439&ev=PageView&noscript=1 ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA

11 godina s Vama!

ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA

ARTUR konferencija
ARTUR konferencija 2016., sa temom Rehabilitacija prostora održati će se u Društvu arhitekata Zagreba 29. rujna 2016. godine.
Društvo arhitekata Zagreba u sklopu projekta ARTUR (Arhitektura i turizam) koji se održava u suradnji s Institutom za turizam i lokalnim društvima arhitekata organizira Konferenciju ARTUR  posvećenoj temi REHABILITACIJA PROSTORA i objekata u turizmu  -  29. rujna 2016.u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 3/1.

Konferencija se u Programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje sa 6 (šest) sati HKA SU standarda iz područja:
B1.1 Strategije prostornog razvoja
B2.4 Javni prostor u gradu
B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora
C1.3 Arhitektura sa specifičnim zahtjevima projektiranja
C3.1 Nasljeđe
C3.2 Rekonstrukcija

02 ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA
Na završnoj konferenciji u Zagrebu prezentirat će se odgovori s radionica IGNORANCIJA održane u Rijeci,  DEVASTACIJA održane u Splitu, te će se pokazati na primjeru tri rada produkti radionice IMAGINACIJA održane u  Zagrebu koji se bave problemima nekontrolirane gradnje, procesima privatizacije i  složenih vlasničkih situacija.

Tema okruglog stola Rehabilitacija turizma - Ignorancija, Devastacija i  Imaginacija  okupit će uvažene goste dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh., dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh. s  Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Silvije Novak, dipl.ing.arh. - 3LHD, dr.sc., Sanda Čorak, Institut za turizam, Vesna Rajković, dipl.ing.arh. Ministarstvo turizma, te mr.sc. Ksenija Petrić dipl.ing.arh. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Teme turizma i prostora kroz predavanja na temu Transformacije objekata u turizmu predstavit će međunarodni stručnjaci  dr.sc. Sussana Lobo, Universidade de Coimbra, Portugal, dr.sc. Meinhard Breiling, TU Wien, Austria, dr.sc. Ester Higueras, Universidad Politécnica de Madrid, Španjolska, te Aleksandar Bede, Università Iuav di Venezia, Italy.

Završna svečanost Konferencije ARTUR je dodjela Nagrada ARTUR,  članovi ocjenjivačkog suda  Nagrade ARTUR  su uvaženi stručnjaci iz područja arhitekture, urbanizma, turizma, razvoja destinacija, strateškog planiranja i medija: dr.sc. Jasenka Kranjčević, Institut za turizam, dr.sc. Idis Turato, Arhitektonski fakultet, dr. sc. Tihomir Jukić, Arhitektonski fakultet, Đuro Tomljenović, urednik news portala Turizmoteka.hr i  dr.sc. Ana Mrđa, Arhitektonski fakultet.

Sudjelovanje na konferenciji je ARTUR je besplatno. Prijave za sudjelovanje putem e maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

03 ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA

ARTUR kroz temu Rehabilitacija prostora problematizira (uspostavljanje; povrat izgubljenih prava; vraćanje u prijašnje stanje; vraćanje dobrog glasa), te  istražuje  uzroke i posljedice - razloge zapuštanja turističkih prostora. Ponajviše se pri tome bavi javnim prostorima, analizirajući ih kroz ekonomsko-političke i društveno-socijalne promjene koje su utjecale na potrebu revizije i stvaranje novih razvojnih modela turizma. Pri tome također ispituje okvir promjena kroz pitanje zakonodavstva i vlasništva, koje je dovelo do investiranja i upravljanja kroz nove kanale.  ARTUR se bavio elementima devastacije prostora recentnom gradnjom i razmatrao moguće metode ili načine njegove rehabilitacije. Analizirali smo navedene procese i učinke vođeni  dobrim realiziranim primjerima kao i primjerima u kojima prepoznajemo znatne potencijale s ciljem postavljanja rehabilitacijskih smjernica i kriterija.

Kao pripremu za Konferenciju ARTUR proveli smo tri radionice:

1. IGNORANCIJA, Rijeka

[lat. ignorantia: neznanje, prezir, nevođenje računa o čemu, neobaziranje na što]
Tema: Zaboravljeni turistički potencijali. Pozitivni aspekti turističkog developmenta. Primjeri turizmom ignoriranih prostora u različitim mjerilima, pretežito na javnom dobru, gdje turizam ima snagu stvoriti dodanu vrijednost (npr. napušteni hoteli i odmarališta, napuštene povijesne jezgre itd.).
Pitanja: Da li nas deprimiraju ignorirani turistički prostori? Tko je odgovoran za ignoriranje pojedinih turističkih resursa? Da li su ignorirani prostori potencijalna turistička razvojna prilika? Tko ima snagu rehabilitirati ovakve turističke prostore?

04 ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA
2. DEVASTACIJA, Split

[lat. devastatio: pustošenje, opustošivanje, uništavanje, razaranje]
Tema: Turizam kao uzurpator prostora. Negativi aspekti turističkog developmenta. Primjeri turizmom devastiranih prostora u različitim mjerilima (npr. stihijska izgradnja, apartmanizacija, uzurpacija javnog dobra, betonizacija obale, degradacija identiteta destinacije itd.).

05 ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA
Pitanja: Da li nas inkomodira devastirani turistički prostor? Tko je odgovoran za načinjenu devastaciju? Da li je moguća rehabilitacija devastiranog turističkog prostora? Tko bi trebao platiti sanaciju štete? Da li rehabilitacija turističkog prostora omogućava pokretanje novog razvojnog ciklusa u turizmu?
 
3. IMAGINACIJA, Zagreb

[lat. imaginatio: mašta, zamisao, umišljaj, mentalna sposobnost stvaranja slika nestvarnih ili dalekih predmeta, sposobnost mišljenja u predodžbama, simbolima, metaforama]

06 ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA
Tema:
Promišljanje turističkog prostora. Pozitivni aspekti turističkog developmenta. Revitalizacija, reanimacija, sanacija, konsolidacija, akomodacija, modifikacija, implementacija, naracija, kreacija, akcija. Fantazija je slijedeća poželjna stvar za pravi ideološki koncept u ekonomiji turizma, pripadajućim mu društvenim odnosima i posljedičnim aktivnostima u razvoju gradskih teritorija sa novim ili drugačijim urbanim elementima.

07 ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA
PROGRAM KONFERENCIJE:
 

10:00 -10:15

Predstavljanje programa ARTUR 2016.

dr.sc. Ana Mrđa, Arhitektonski fakultet

10:15-11:00

Prezentacija radionice IGNORANCIJA
Prezentacija radionice DEVASTACIJA
Prezentacija radova s radionice  IMAGINACIJA

mr.sc. Davorka Perić, DAZ
Dafne Berc, dipl. ing. arh.
univ. mag. soc.Diana Magdić
sudionici radionice Imaginacija

11:00-11:30

Rasprava o zaključcima radionica Ignorancija, Devastacija i Imaginacija

Svi prisutni

11:30-12:30

Okrugli stol:
 
Rehabilitacija turizma: Ignorancija, Devastacija, Imaginacija

dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet
dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh. Arhitektonski fakultet
Silvije Novak, dipl.ing.arh. 3LHD
dr.sc. Sanda Čorak, Institut za turizam
Vesna Rajković, dipl.ing.arh. Ministarstvo turizma
mr.sc. Ksenija Petrić dipl.ing.arh., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Moderator: ARTUR tim

12:30-13:30

Pauza za ručak

 

13:30-15:30

Iskustva iz inozemstva

dr.sc. Ester Higueras, Universidad Politécnica de Madrid, Španjolska

dr.sc. Sussana Lobo, Universidade de Coimbra, Portugal

dr.sc. Meinhard Breiling, TU Wien, Austria

Aleksandar Bede, Università Iuav di Venezia, Italy

15:30-16:30

Dodjela nagrada Artur

žiri: 
dr.sc. Jasenka Kranjčević, Institut za turizam
dr.sc. Idis Turato, Arhitektonski fakultet
dr.sc. Tihomir Jukić, Arhitektonski fakultet
Đuro Tomljenović, novinar HRT-a
dr.sc. Ana Mrđa, Arhitektonski fakultet,
ARTUR tim
Nagrađeni autori


ARTUR nagrade za najbolje prakse – 29. rujan, 2016., Konferencija ARTUR, Zagreb

Kako je program ARTUR usmjeren na prevladavanje postojećih nedostataka i problema vezanih za prostor i turizam, a dugoročni ciljevi su jačanje uloge dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i doprinosa drugih kulturnih djelatnosti i struka u održivom razvoju turizma, svrha poziva za nagradu ARTUR je identificiranje najboljih praksi, održivih i dobro planiranih, integriranih arhitektonskih projekata i  realizacija.

Poziv se odnosi na projekte koji promiču razvoj lokalne zajednice, doprinose kvaliteti turističkog prostora, koji potiču interdisciplinarnosti cjelovitost u procesu i planiranju prostora, te očuvanju okoliša, a uključivat će:

1. Realizacije i projekti u javnom prostoru - turistički teritorij - doprinos razvoju i održivosti turizma (javni otvoreni prostori – rive, trgovi, parkovi)

2. Realizacije i projekti arhitekture u turizmu (turistički objekti),

3. Turistički sadržaji (projekti lokalne uprave i privatnih investitora s konkretnim manifestacijama u prostoru (prostori za kulturu, sport i rekreaciju)

4. Realizirana stručna istraživanja i publikacije vezane za arhitekturu i turizam

U razmatranje će se uzimati realizacije i idejni projekti od 2005. - 2015.

Stručni interdisciplinarni ocjenjivački sud izvršio je selekciju najboljih radova, te će dodijeliti nagradu ARTUR uzimajući u obzir slijedeće kriterije:

1. doprinos prepoznatljivosti, autentičnosti, identitetu hrvatske turističke ponude (regionalne karakteristike, suvremene interpretacije ali i očuvanje i revitalizaciju arhitektonske baštine)

2. doprinos kvaliteti prostora (kvalitetne dizajnerske, umjetničke, urbanističke i arhitektonske intervencije)

3. cjelovitost i interdisciplinarnost u procesu osmišljavanja projekata koji uključuju stručnjake iz područja dizajna, arhitekture, sociologije, ekonomije i drugih srodnih struka

4. očuvanje okoliša, ekološka osviještenost, društvena i ekonomska održivost

5. inovativnost i kreativnost u planiranju, pristupu i ponudi

Članovi ocjenjivačkoj suda su uvaženi stručnjaci iz područja arhitekture, turizma, razvoja destinacija, strateškog planiranja i medija.

09 ARTUR KONFERENCIJA: REHABILITACIJA PROSTORA
Dodjela Nagrade ARTUR održat će se u sklopu godišnje Konferencije Artur.

Autor nagrade ARTUR je akademski kipar Alem Korkut.
 
Organizacija: Društvo arhitekata Zagreba 
ARTUR tim:  Ana Mrđa, Andreja Ilijanić, Aleksandra Uhernik Đurđek, Sunčana Rapaić, Davorka Perić, Ana Marendić, Iva Rukavina, Boris Vidaković

Izvor: DAZ

Publisher:
gradimozadar.hr