gradimozadar.hr   gradimozadar.hr   gradimozadar.hr  gradimozadar.hr 

Pitanja čitatelja

Kako postići betonski izgled kuhinje?

Želimo urediti apartman u mediteranskom stilu, te nas zanima s kojim materijalom bismo mogli urediti kuhinju da...

Koja debljina stiropora je najbolja za izoliranje fasade kuće?

Zanima nas koja debljina stiropora je najbolja za izoliranje fasade kuće? Riječ je o stambenoj kući u Zadru...

Što sve treba staviti pri izoliranju armiranog krova prije postavljanja crijepa?

Zanima nas koja debljina stiropora je najbolja za izoliranje fasade kuće? Riječ je o stambenoj kući u Zadru...

Može li se na novoj etaži kuće spojiti peć na postojeći dimnjak?

Prilikom podizanja novog kata kuće, zanima nas da li možemo koristiti isti dimnjak za dva kata i koliko treba biti širok?...